Ami jár, az jár!…

…ha én lennék a károsult…

Ingyen és bérmentve itt egy tanács arról, hogy mit térít a KGFB (Kötelező Gépjármű Felelősségbiztosítás) abban az esetben, ha TÉGED törnek össze az autódban, plusz még a személyes használati tárgyaidat is…

Először egy kis “száraz” törvény idézés: A KGFB-re a 2009 évi LXII. törvény vonatkozik. Ebben az első fejezet,
“A helytállási kötelezettség és annak mértéke ” című részében található 13.§ első bekezdése szerint:

“…13. § (1) Egy biztosítási esemény vonatkozásában a károsultak számától függetlenül a biztosító dologi károk esetén káreseményenként 500 millió Ft összeghatárig, személyi sérülés miatti károk esetén káreseményenként 1600 millió Ft összeghatárig köteles helytállni, mely összegek magukban foglalják a káresemény kapcsán bármilyen jogcímen érvényesíthető követeléseket, az igényérvényesítés költségeit, valamint a teljesítés időpontjáig eltelt időszakra járó kamatokat. …”

A fentiek szerint a példaként szolgáló (Nem Te vagy a károkozó, megsérültél alaposan és megsérültek a személyes dolgaid is.) esetben kb. így adnám be a kárigényemet ha én lennék az érintett:

  1. Gépjármű káridőponti állapotának visszaállítása (pléh-kár rendezés)
  2. Személyi sérülés miatti károk
  3. dologi károk
  4. járulékos költségek

Kibontva:

1: Ezt most nem is részletezném… A lényeg: Ha helyreállítható a jármű, akkor ennek a költségét térítsék meg.

2. Ha a sérülésem olyan mértékű, hogy a gyógykezelés miatt kieső jövedelmem keletkezik, akkor ennek megtérítését kérem.
Ha maradandó egészségkárosodásom keletkezik, akkor életem végéig kérem egy járadék formájában a kártérítésemet.
Ha a gyógykezelésem miatt rehabilitációra kényszerülök, akkor az ezzel kapcsolatos költségek (oda-vissza utazás, kezelés költségei) megtérítését kérem.

3. Dologi károk: Mivel a laptopom, a telefonom mindig nálam van, s ezek a baleset következtében tönkrementek, ezért kérhetem egy a sérült állapotúhoz hasonló gép beszerzésének a költségét, a jogtiszta szoftverek beszerzésének költségét, az adatállomány helyreállításának költségét.
Ha a mentősök levágták rólam a ruhát, akkor a ruhám tönkremenetele miatti költségeket is érvényesítem a kárigényben.

4. Ha a kocsit el kellett szállíttatni a baleset helyszínéről, a szállítás költsége is számlával igazolható, ez is téríttetném. Mint ahogy azt is, ha a hozzám tartozónak el kéne jönni a munkahelyéről, a baleset helyszínére, hogy intézkedjen az elszállításról. Az Ő kieső munkabére, az oda-vissza utazás költsége, a telefonálások költsége.
Ha kocsit kéne bérelni, amíg összerakják az én kocsimat, akkor az azonos kategóriájú gépkocsi bérleti díjának költségének 70%-át szintén csatolnám a kárigényhez. Mint ahogy azt is, ha (gazdasági) totálkárra vennék a kocsimat, s a beszerzéséhez, átírásához szükséges összes költségemet is jelezném a kárigény – akár pótlólagos – benyújtásával.

Azt hiszem, első körben ennyi kárigényt nyújtanék be, s persze az összegek kamataira is igényt tartanék.. A kamat pedig a káresemény bekövetkeztének időpontjától ketyeg…

Összegezve: A KGFB nem olyan szimpla biztosítás, ahogy azt sokan gondolják… Gondolj bele, ha a fentieket neked kéne állnod – mint károkozónak – vajon elég lenne-e rá több évi fizetésed???